Daniel Obajtek O Połaczeniu Z Lotose. Nie Będzie Zwolnień

PKN Orlen będzie starał się utrzymywać ceny detaliczne benzyny mimo zmiennych warunków makro - poinformował prezes Orlenu Daniel Obajtek. Prezes Obajtek, który funkcję prezesa zarządu Energi sprawuje od ponad miesiąca, zaznaczył, że jednym z najważniejszych obecnych zadań w firmie jest optymalizacja kosztów. Wymienił, że w Grupie Energa w ramach działań oszczędnościowych redukowane są wydatki bieżące, prowadzone są też konsultacje prawne związane z przeglądem zawartych wcześniej umów. „Są pewne umowy, które muszą być przenegocjowane albo wręcz zerwane dla dobra całej Grupy”-mówił. „Wolałbym, żeby firma wykonywała sama pewien zakres swoich usług, a nie zlecała wszystko na zewnątrz (…) walczę z nadmiernymi kontraktami” - tłumaczył.
Rada nadzorcza PKN Orlen powołała Daniela Obajtka, dotychczasowego prezesa spółki Energa, na prezesa płockiego koncernu w poniedziałek. Odwołała jednocześnie z zarządu spółki dotychczasowego prezesa Wojciecha Jasińskiego, wiceprezesa Mirosława Kochalskiego i Marię Sosnowską, jako członka zarządu. Wcześniej, pod koniec ub. tygodnia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PKN Orlen wymieniło trzy osoby z Rady Nadzorczej, w tym przewodniczącą.
Daniel Obajtek zapewnia, że po fuzji nie będzie zwolnień. - Mamy świadomość, że w Lotosie pracują wysokiej klasy specjaliści w branży. I na pewno będziemy tym pamiętać, realizując ten projekt. Ci ludzie są nam potrzebni - mówił. Zapewniał też, że połączenie firm nie oznacza, że na stacjach benzynowych wzrosną ceny. - Nie jest to w naszym interesie, bo spadłaby nam ilość paliwa, którą sprzedajemy - wskazał.
Daniel Obajtek, obecny prezes PKN Orlen, chwali się, że nie ma dla niego rzeczy niemożliwych. Może i nie ma, ale w końcu trzeba za nie zapłacić rachunek. Skarb Państwa wypłacił już 2 mln zł odpraw i odszkodowań pracownikom, których Obajtek bezprawnie wyrzucił z pracy. Prezes Daniel Obajtek jest jednym z pomysłodawców nowego prawa, które zyskało miano ”Lex Energa”.
W marcu br. PKN Orlen podpisał memorandum z rządem litewskim w sprawie woli współpracy. W rozmowie z Wilnoteką prezes koncernu Daniel Obajtek zaznaczył, że strona litewska wywiązuje się ze zobowiązań, z kolei Orlen planuje kolejne inwestycje w modernizację i rozwój rafinerii w Możejkach. Dodał, że polski koncern nie oczekuje żadnego specjalnego traktowania przez władze Litwy: „Nie wymagamy żadnych innych przywilejów, chcemy być traktowani jak wszystkie inne firmy działające na Litwie”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *